Farligtgods_edited_edited_edited.jpg

ADR

FARLIGT GODS PÅ VÄG

Vi bedriver ADR-utbildning för ADR-styckegods, Klass 1 och Tank.

Utbildningens mål är att deltagaren skall efter avslutad utbildning ha skaffat sig de kunskaper som erfordras för att erhålla ADR-intyg

shutterstock_1842705796.jpg

Kursens innehåll

 

 • Brandövning och sjukvård

 • Inrikes transporter, ADR-S

 • Internationella transporter

 • Klassindelning och märkning av fordon

 • Lagar och förordningar

 • Miljöfarligt avfall

 • Praktisk tillämpning

 • Skyddsarbete

 • Vad är farligt gods, risker

 • Prov

Våra ADR-kurser

 • Styckegods grundkurs

 • Repetition styckegods grundkurs

 • Klass 1 grundkurs

 • Repetition klass 1 grundkurs

 • Tank grundkurs 1

 • Repetition tank grundkurs1

 • 1:3 grundkurs (Grupp max 5 pers.)

För mer information om våra utbildningstillfällen – ring oss på: 0243-191 12

 

Boka

Priser inklusive moms.

Ej avbokad kurs inom 24 timmar innan debiteras med full pris.