top of page
Bil.jpg

BE & B96-körkort

PERSONBIL & SLÄP

Bokning via telefon

BE-Körkort

Inskrivning (inkl. böcker och tillgång till körkortsprogram på dator)


Inskrivning utan böcker


Endast böcker


Körlektion 50 min


Körlektion 50 min (egen bil)    


Körlektion 50 min – Med egen bil + eget släp


Hyra av bil + släp vid prov


Hyra av släp vid körprov 

Ansökan om muntligt teoriprov eller förlängd provtid 

1.700 kr


1.100 kr

650 kr


950 kr


750 kr


600 kr

1.100 kr

650 kr

500 kr

B96-Utökad B behörighet

Körlektion 50 min


Körlektion 50 min (egen bil)


Körlektion 50 min (egen bil + eget släp)


Hyra av bil + släp vid prov


Hyra av släp vid körprov

950 kr


750 kr

600 kr


1.100 kr


650 kr

bottom of page