top of page
Bil.jpg

BE & B96-körkort

PERSONBIL & SLÄP

Bokning via telefon

BE-Körkort

Inskrivning (inkl. böcker och tillgång till körkortsprogram på dator)


Inskrivning utan böcker


Endast böcker


Körlektion 50 min


Körlektion 50 min (egen bil)    


Körlektion 50 min – Med egen bil + eget släp


Hyra av bil + släp vid prov


Hyra av släp vid körprov 

1.700 kr


1.100 kr

650 kr


950 kr


750 kr


600 kr

1.100 kr

650 kr

B96-Utökad B behörighet

Körlektion 50 min


Körlektion 50 min (egen bil)


Körlektion 50 min (egen bil + eget släp)


Hyra av bil + släp vid prov


Hyra av släp vid körprov

950 kr


750 kr

600 kr


1.100 kr


650 kr

bottom of page