Buss-2.jpg

D & DE-körkort

BUSS & SLÄP

DE-körkort

Inskrivning (inkl. böcker, tillgång till körkortsprogram på dator och teorilektioner)


Inskrivning utan böcker

 

Endast böcker


Endast Tungboken


Körlektion 50 min

Körlektion 50 min eget fordon


Hyra av fordon vid prov

2.300 kr


1.500 kr

900 kr

630 kr

1.300 kr

500 kr

2.000 kr

D-Körkort

Inskrivning (inkl. böcker, tillgång till körkortsprogram på dator och teorilektioner)


Inskrivning utan böcker


Endast böcker


Endast tungboken


Körlektion 50 min


Körlektion 50 min med eget fordon


Hyra av fordon


Hyra av fordon (Ludvika/Avesta)


Hyra av fordon + släp vid prov (D+E)

2.300 kr


1.500 kr

900 kr

630 kr

1.200 kr

500 kr

2.000 kr

2.100 kr

2.100 kr

Bokning via telefon