top of page
Buss-2.jpg

D & DE-körkort

BUSS & SLÄP

DE-körkort

Inskrivning (inkl. böcker, tillgång till körkortsprogram på dator och teorilektioner)


Inskrivning utan böcker

 

Endast böcker


Endast Tungboken


Körlektion 50 min

Körlektion 50 min eget fordon


Hyra av fordon vid prov

2.350 kr


1.550 kr

950 kr

680 kr

1.450 kr

600 kr

2.100 kr

D-Körkort

Inskrivning (inkl. böcker, tillgång till körkortsprogram på dator och teorilektioner)


Inskrivning utan böcker


Endast böcker


Endast tungboken


Körlektion 50 min


Körlektion 50 min med eget fordon


Hyra av fordon


Hyra av fordon (Ludvika)


Hyra av fordon + släp vid prov (D+E)

2.350 kr


1.550 kr

950 kr

680 kr

1.350 kr

600 kr

2.100 kr

2.300 kr

2.300 kr

Bokning via telefon

bottom of page