top of page

Integritetsvillkor - Yrkestrafikskolan Dalarna AB

Vi på Yrkestrafikskolan Dalarna värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följder de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

 

Yrkestrafikskolan Dalarna behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation. Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, foto, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Yrkestrafikskolan delger samarbetspartner viss information om dig för att kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot dig.

De Yrkestrafikskolan delger information är:

Betalleverantör
Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Billecta, Nets Online Payments och Faktura för företag.

Fraktbolag
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.
Vi samarbetar med de flesta fraktbolag, de fraktbolag vi oftast skickar med är: DHL, Schenker och Postnord.

 

Vi kommer även använda de uppgifter vi har om dig för att administrera dina genomförda utbildningar såsom yrkesutbildning, Introduktionsutbildning, Riskutbildning del 1 och 2 till Transportstyrelsen samt dina kommande körkortsprov på Trafikverket.

 

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Yrkestrafikskolan Dalarna behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max 1 gång/år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

 

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till:

"Registerutdrag"

Yrkestrafikskolan Dalarna

Kvarngatan 13

784 63 Borlänge

Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig. Du kan när som helst själv redigera den information som vår elevcentral har om dig. För att utnyttja din rätt kontaktar du oss på info@ytsdalarna.se

Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen eller avtal vi har gentemot leverantörer). För att utnyttja din rätt kontaktar du oss på info@ytsdalarna.se

Dataskyddsombud

Hos Yrkestrafikskolan Dalarna agerar VD dataskyddsombud och övervakar att vi följer reglerna om dataskydd.

 

Telefon: 0243-191 12

E-post: info@ytsdalarna.se

Org.nr: 556715-6368

Yrkestrafikskolan använder sig av cookies, här är information om Cookies
Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

bottom of page