top of page
Truck-1.jpg

Truck & Maskin

UTBILDNING

Truckutbildning

Välkomna att boka in er på vår grundutbildning eller skräddarsy en utbildning efter era behov. Vi utbildar på de flesta trucktyperna.

Utbildningens mål
Deltagaren skall efter fullföljd och godkänd utbildning ha de kunskaper och färdigheter som krävs för godshantering med truck, samt kunna tillämpa gällande säkerhetsbestämmelser och hanteringsföreskrifter. Vi samarbetar med Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd (TYA). Hos oss får du en utbildning som uppfyller TYA:s och arbetsgivarnas krav och förväntningar. 


Intyg

Efter fullföljd och godkänd utbildning erhålles intyg och truckförarbevis.


Kursinnehåll TLP 10

 • Risker och säkerhetsbestämmelser

 • Trafikbestämmelser

 • Truckens konstruktion 

 • De vanligaste trucktyperna.

 • Truckens arbetssätt 

 • stabilitet och belastningar

 • Material- och godshantering

 • Ett ergonomiskt arbetssätt

 • Säkerhetskontroll/daglig tillsyn

 • Hantering av farligt gods

Plats 

Yrkestrafikskolan (YTS) eller på plats ute på företaget efter önskemål.


Grundutbildning 

Teori A + B

A1-A4 och B1 (de vanligaste trucktyperna)

Pris: 2.500 kr exkl. moms.

Skräddarsydd utbildning

Kontakta oss för en offert på tel 0243-19112 eller henrik@ytsdalarna.se.

Maskinutbildning

Körkort för hjullastare med inriktning godshantering.

 

Utbildningens mål

Deltagaren skall efter fullföljd och godkänd utbildning ha kunskaper om hjullastarens konstruktion, uppbyggnad, skötsel och användningsområden, samt kunna tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter för godshantering.

Intyg

Efter fullföljd och godkänd utbildning erhålles intyg och utbildningsbok

Förkunskapskrav

Deltagaren skall inneha lägst traktorkörkort.

Kursinnehåll

 • Ansvars- och försäkringsfrågor

 • Arbetsmiljö

 • Brandskydd

 • Driv- och smörjmedel

 • Ergonomi

 • Förarinstruktion

 • Hjul, däck och slirskydd

 • Kundservice

 • Körteknik

 • Maskinvård

 • Miljövård

 • Olycksfall

 • Trafikkunskap

Pris

5.500 kr exkl. moms.

I priset ingår förtäring.

Truck-2.jpg

Bokning via telefon

bottom of page