top of page

Avtalsvillkor Yrkestrafikskolan Dalarna AB

Företaget tillämpar STR.s policy när det gäller avbokningsregler, reklamationsärenden och praxis för återbetalning.

Företaget innehar F-skatt.

 

§1 Acceptera avtalsvillkor

Genom köp hos Yrkestrafikskolan Dalarna AB  blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

 

§2 Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor.

Du ska kunna uppvisa ett samtycke från vårdnadshavare på ett för Yrkestrafikskolan godtagbart sätt.

Din vårdnadshavare skrivs in som din kontakt i systemet och därmed anses samtycket vara bekräftat.

 

§3 Dina personuppgifter

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter skyddas av GDPR. Vilka uppgifter vi samlar och hanterar kan du läsa på vår sida om GDPR. Dina uppgifter raderas delvis när vi arkiverar dig och delvis enligt regler från skattemyndigheten samt Transportstyrelsen. Mail sparas i max de antal dagar som är skäligt för konversationen.

Du har tillgång till de uppgifter vi lagrat i Elevcentralen. Här kan du även exportera dina uppgifter. All data hanteras på en säkert sätt av vår programvaruleverantör STR Service AB i Landskrona.

Var noga med att alltid informera oss/uppdatera ditt konto om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

Du kan själv ändra dina personuppgifter på Elevcentralen.

 

§4 Personligt konto via Elevcentralen

Som kund har du tillgång till Elevcentralen avseende tiden för automatisk arkivering eller när du som kund avslutar ditt avtal med oss, detta sker oftast när kunden är klar med sitt körkort.

 

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för att skydda detta.

Det är upp till kunder att ansvara för att ha ett giltigt körkortstillstånd och att informera om giltighetstid.

Yrkestrafikskolan Dalarna AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto.

Yrkestrafikskolan Dalarna AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

 

§5 Priser och Betalning

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.

För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs förskottsbetalning samt att hela paketet nyttjas. Priserna i ett paket gäller under den tid som angivits i paketet från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar.

Det är kundens ansvar att hålla reda på hur många lektioner som genomförts och att kontrollera sitt saldo. Presentkort har en giltighetstid på 12 månader eller annan överenskommelse vid köp.

Vi tar emot betalningar online och på plats på Yrkestrafikskolans adresser via bankkort, swish, faktura.

Vill du dela upp din betalning utan ränta, ta kontakt med oss på kontoret så hjälper vi dig med en ansökan till Svea Ekonomi.

 

§6 Fakturering

Yrkestrafikskolan Dalarna AB kan tillämpa fakturabetalning efter kreditupplysning eller annan överenskommelse för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett.

Administrationskostnad för faktura kan förekomma.

Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 15 dagar för privatpersoner och 30 dagar för företag.

Vi använder oss av Billecta fakturaservice.

 

§7 Avbokningsregler

För avbokningar av körlektioner som sker senare än 24 timmar innan lektionen debiteras du avgift utefter STRs praxis för avbokning. För avbokningar av kurser såsom yrkesutbildningar, riskutbildningar och introduktionskurser som sker senare än 48 timmar debiteras fullt pris. Vid sjukdom där läkarintyg kan uppvisas får ny tid bokas utan kostnad. Vid utebliven tid har trafikskolan rätt att ta ut fullt pris.

För skräddarsydda yrkesutbildningar till företag debiteras 50% av offererat pris om avbokning sker senare än 7 dagar innan kurstillfället och sker avbokning senare än 48 timmar debiteras fullt pris.

För beställda bussresor debiteras 50% av offererat pris om avbokning sker senare än 7 dagar innan resetillfället och sker avbokning senare än 48 timmar debiteras fullt pris.

§8 Villkor för bussresor

 

8.1. Avbokningsvillkor
– Vid avbokning fram till och med 8 dagar före avresa debiteras ingen kostnad
– Via avbokning från 7 dagar till 48 timmar före avresa debiteras 50% av resans totala pris
– Vid avbokning inom 48 timmar före avresa debiteras 100% av resans totala pris

Är du avtalskund hos oss? Se avtalet för gällande avbokningsvillkor!

8.2. Utökning av resans längd
Vid extra väntetid, försening eller utökning av resans längd som överskrider bekräftad resa så debiteras mellan 350:- och 560:- per påbörjad extra timma eller mil, beroende på resans karaktär.

 

8.3. Nedsmutsning
Vid onormal nedsmutsning av fordon förorsakat av resenär debiteras 500:- per timmas städning som krävs för att återställa bussen i normalt skick.

 

8.4. Vandalisering
Vid skadegörelse debiteras 100% av de totala omkostnaderna för åtgärdandet.

 

8.5. Bagage
Resenären ansvarar för sina tillhörigheter, liksom transport av sitt bagage till och från bussen. Det kan vara svårt att återfå kvarglömda föremål. Upphittat gods lagras i 3 månader. Skrymmande bagage, rollator, rullstol etc kräver särskilt godkännande. Bagage får endast lastas och lossas av vår chaufför/personal. Om resenären lastar eller lossar sitt eller någon annans bagage själv och en skada skulle uppstå så är denne ansvarig att ersätta kostnad för förlust/skada och andra eventuella merkostnader.

 

8.6. Mat och dryck
Det ät tillåtet att äta och dricka på våra bussar. Dock är det inte tillåtet med exempelvis rödvin, rödbetssallad eller blåbärssoppa, då det kan skapa svåra fläckar på våra säten. Alkohol är tillåtet att dricka på våra bussar under städade former.

§9 Intensivkurs

Vid intensivutbildning gäller förskottsbetalning av minst halva kostnaden för den planerade utbildningen.

Det är kundens ansvar att ha ett giltigt körkortstillstånd. Vid ej giltigt körkortstillstånd genomförs ej körlektioner, men kunden betalar fullt pris.

§10 Paket

Samtliga paket betalas i förskott och ska förbrukas inom 24 månader  från betalningsdatum, om ej annat avtalats innan köp.

§11 Bokning av förarprov

För att Yrkestrafikskolan Dalarna AB ska boka/behålla bokad provtid för dig hos Trafikverket skall du ha uppnått målen för Yrkestrafikskolans undervisningsplan både teoretiskt och praktiskt eller efter annan enskild bedömning.

§12 Inför lektioner

Du som kund tar ansvar att ha ett gällande körkortstillstånd. Du ska ha med dig en giltigt legitimation. Du som kund kommer att göra utandningsprov/ alkotest  vid varje utbildningstillfälle. Vid ej godkänt utandningsprov eller nekande genomförs ej körlektionen, men kunden debiteras fullt pris.

§13 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Yrkestrafikskolan Dalarna AB polisanmäler alla brott och förbehåller sig rätten att stänga av personliga konton.

§14 Friskrivning från ansvar

Yrkestrafikskolan Dalarna AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§15 Ändring av dessa  Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen.

Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen eller på annat tillfredställande sätt, så anses att kunden accepterat avtalet.

§16 Vid eventuell tvist

Yrkestrafikskolan Dalarna AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända dig till oss på Yrkestrafikskolan Dalarna AB och dess utbildningsledare Thomas Gideon. Som kund har du alltid rätt att vända dig till STR: Reklamationsnämnd (www.str.se)

Dessa avtalsvillkor är upprättade i nuvarande form 2024-06-25

bottom of page